Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 03:09 07/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7

(từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hội nghị viên chức

- Họp tổ chuyên môn

- Coi thi khảo sát lớp 10

- Chấm bài khảo sát 10

- Tập huấn trải nghiệm NCKH

                                              Bảng phân công dạy thay thầy Thọ

 

Tuần

Thứ ngày

Tiết dạy/lớp

GV dạy thay

Ghi chú

 

7

6/10

Tiết 5/12B2

Cô Phượng

 

7/10

Tiết 2/ 12B2

Cô Uyên

 

8/10

Tiết 1/12B3

Cô Q. Anh

 

 

 

8

12/10

Tiết 2/12B3

Cô Hà

 

13/10

Tiết 4/12B2

Cô Dung

 

13/10

Tiết 5/12B2

Cô My

 

14/10

Tiết 2/12B2

Cô Phượng

 

14/10

Tiết 4/12B3

Cô Dung

 

15/10

Tiết 1/12B3

Cô Uyên

 

 

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác