Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:46 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 11/10/2016 đến ngày 16/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- 13/10  sinh hoạt chuyên đề Amin – amino axit - peptit

- Coi KTĐK môn văn

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác