Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:14 18/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 09/010/2017 đến ngày 15/10/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ chuyên môn

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ tư, 11/10

Tiết 10 - 11B2

Hà Thị Phượng

AMONIAC

Trường

Thứ bảy, 14/10

Tiết 10 - 11B12

Nguyễn Thị Thúy My

AXIT NITRIC

Trường

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác