Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:47 06/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

Tuần: 08 (từ ngày 8/10/2018 đến ngày 15/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

8/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô: Phan Các Quỳnh Anh thhao giảng tiết 3 lớp 10b2

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

9/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy thay thầy Thọ (tiết 2 lớp 12b8)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

10/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay thầy Thọ (tiết 3,4 lớp 12b8)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

11/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

12/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

13/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô: Hà Thị Phượng thhao giảng tiết 2 lớp 12b2

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
 
 
 
Các tin khác