Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 11:07 05/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

7/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

8/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

9/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

10/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy thay thầy Thọ tiết 2

Thứ Sáu

11/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

12/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác