Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 02:58 23/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

(từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp tổ chuyên môn

 - Họp HĐGD

                                              Bảng phân công dạy thay thầy Thọ

 

Tuần

Thứ ngày

Tiết dạy/lớp

GV dạy thay

Ghi chú

 

7

6/10

Tiết 5/12B2

Cô Phượng

 

7/10

Tiết 2/ 12B2

Cô Uyên

 

8/10

Tiết 1/12B3

Cô Q. Anh

 

 

 

8

12/10

Tiết 2/12B3

Cô Hà

 

13/10

Tiết 4/12B2

Cô Dung

 

13/10

Tiết 5/12B2

Cô My

 

14/10

Tiết 2/12B2

Cô Phượng

 

14/10

Tiết 4/12B3

Cô Dung

 

15/10

Tiết 1/12B3

Cô Uyên

 

 

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác