Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:52 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- 20/10  sinh hoạt công đoàn

- Coi kiểm tra khảo sát chất lượng K 10

- Thi Ý tưởng sáng tạo ( HS +GVCN)

- Kiểm tra HS + Giáo án GV

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác