Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:48 12/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

14/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

15/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hà thao giảng cấp trường tiết 3 lớp 12B3 (thanh tra toàn diện)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

16/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

17/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

18/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Uyên, dạy thay Thầy thọ tiết 2,3

Thứ Bảy

19/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác