Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:44 24/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 4, ngày 26/10

Tiết 2_ lớp 10B2

Hà Thị Phượng

Ý nghĩa BTH

 Trường

         

 

 

Các tin khác