Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:23 15/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Trả, chửa bài kiểm tra khảo sát

- Phân công GV hướng dẫn KTSP

 - Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác