Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:30 20/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

21/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

Thứ Ba

22/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

GV chấm bài tập trung

Thứ Tư

23/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

Thứ Năm

24/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

GV chấm bài tập trung

Thứ Sáu

25/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

Thứ Bảy

26/10/2019

HS thi khảo sát giữa kỳ

GV coi kiểm tra theo phân công

GV chấm bài tập trung

Các tin khác