Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:16 15/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                            Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 05/11/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, ngày 31/10

Tiết 9_ lớp 11B16

Phan Các Quỳnh Anh

Hợp chất của photpho

 Tổ

Thứ 6, ngày 4/11

Tiết 8_ lớp 10B10

Nguyễn Thị Thúy My

Ý nghĩa BTH

 Trường

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác