Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:24 15/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 30/010/2017 đến ngày 04/11/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp HĐGD

- Hướng dẫn SV KTSP

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ tư, 01/11

Tiết 9 - 11B4

Ngô Thị Mỹ Dung

PHOTPHO

Trường

                                                                                                       

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác