Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:43 28/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

Tuần: 11 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 4/11/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

29/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

30/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

31/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

1/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

2/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

3/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
 
 
Các tin khác