Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:24 27/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

28/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung gặp mặt đoàn sinh viên KTSP lúc 8g

Cô Dung họp liên tịch lúc 9g

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

29/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

30/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Anh thao giảng cấp trường tiết 3 lớp 12B5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

31/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp Hội đồng 

Thứ Sáu

1/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung thao giảng cấp trường tiết 3 lớp 11B1

Thứ Bảy

2/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung tham gia hội thảo đánh giá ngoài tại trường ĐHSP

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác