Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:39 29/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11

(từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp HĐSP

- Hướng dẫn SVKT

- Thao giảng, dự giờ

 

                                                                                               TTCM

 

                                                                                        Hà Thị Phượng

Các tin khác