Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:24 15/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

                                                                               

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                                  Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM, hội thi bài giảng Elearning cấp tổ

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 7, ngày 12/11

Tiết 7_10B13

Phan Các Quỳnh Anh

Liên kết cộng hóa trị

 Trường

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Các tin khác