Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:24 15/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

                                                                               

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                                  Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM, hội thi bài giảng Elearning cấp tổ

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 7, ngày 12/11

Tiết 7_10B13

Phan Các Quỳnh Anh

Liên kết cộng hóa trị

 Trường

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Các tin khác