Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:25 15/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 45 năm 2017, từ 06/11/2017 đến 12/11/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

 - Hướng dẫn SV KTSP

- Rà soát chương trình và lên kế hoạch dạy bù.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

                                                                                                       

                                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác