Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:04 02/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

4/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

5/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

6/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

7/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

8/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung tham gia chấm thi Ý tưởng sáng tạo cấp trường

Cô My dạy thay cô Dung tiết 2, 3

Cô Dung dạy thay cô Quỳnh Anh tiết 4

Thầy Thọ dạy thay cô Quỳnh Anh tiết 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền thao giảng cấp trường tiết 2 lớp 11B12

Cô Dung tham gia chấm thi Ý tưởng sáng tạo cấp trường

Thứ Bảy

9/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay cô Q. Anh tiết 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác