Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:26 15/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2016, từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 14/10/2016 đến ngày 19/11/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 10

- Tham gia hội thi bài giảng Elearning cấp trường

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 3, ngày 15/11

Tiết 7_10B8

Võ Thị Thùy Uyên

Liên kết ion

 Trường

Thứ tư, ngày 16/11

Tiết 10_11B2

Bùi Thị Thu Hà

Cacbon

Trường

         

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn


                                                                                                                        Hà Thị Phượng

Các tin khác