Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:27 22/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                               Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

 - Hướng dẫn SV KTSP

- Rà soát chương trình và lên kế hoạch dạy bù.

- Kế hoạch dạy bù

Thứ / ngày

Lớp / Tiết

Tiết PPCT

Họ tên Gv

Ghi chú

Thứ 3/14 -11

12B6 – Tiết 6

Tiết 21

Phan Các Quỳnh Anh

 

Thứ 3/14 -11

12B6 – Tiết 7

Tiết 22

Phan Các Quỳnh Anh

 

Thứ 3/14 -11

12B6 – Tiết 8

Tiết 23

Phan Các Quỳnh Anh

 

Thứ 3/14 -11

12B7 – Tiết 9

Tiết 21

Phan Các Quỳnh Anh

 

Thứ 5/16 -11

11B1 – Tiết 1

TC5

Hà Thị Phượng

 

Thứ 5/16 -11

11B1 – Tiết 2

Tiết 23

Hà Thị Phượng

 

Thứ 5/16 -11

11B2 – Tiết 3

Tiết 23

Hà Thị Phượng

 

Thứ 5/16 -11

12B2 – Tiết 6

Tiết 23

Hà Thị Phượng

 

Thứ 5/16 -11

12B2 – Tiết 6

TC6

Bùi Thị Thu Hà

 

Thứ 5/16 -11

12B2 – Tiết 7

Tiết 21

Bùi Thị Thu Hà

 

Thứ 5/16 -11

12B2 – Tiết 8

Tiết 22

Bùi Thị Thu Hà

 

Thứ 5/16 -11

12B2 – Tiết 8

Tiết 23

Bùi Thị Thu Hà

 

Thứ 6/11 -11

12B7 – Tiết 6

Tiết 22

Phan Các Quỳnh Anh

 

Thứ 6/11 -11

12B8 – Tiết 9

Tiết 21

Phan Các Quỳnh Anh

 

                                                                                                               Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                              

                                                                                                                 Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác