Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:09 10/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

Tuần: 13 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

12/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

13/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Uyên dạy thay cô Hiền tiết 1,2

Cô Dung dạy thay cô Hiền tiết 4,5

Thứ Tư

14/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy thay cô Hiền tiết 1

Cô Q.Anh dạy thay cô Hiền tiết 4.

Thứ Năm

15/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

16/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

17/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu 

Các tin khác