Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:40 09/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hà thao giảng cấp tổ tiết 3

Cô Uyên dạy thay cô Q. Anh tiết 2

Cô My dạy thay cô Q. Anh tiết 4

Cô Dung dạy thay cô Q. Anh tiết 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

12/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

13/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay cô Q. Anh tiết 2, 3

Cô Phượng dạy thay cô Q. Anh tiết 4,5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

14/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My dạy thay cô Q. Anh tiết 2, 4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

15/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

16/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác