Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:49 29/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13

(từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Tọa đàm chào mừng 20-11

- Thao giảng trường: Cô Uyên

 

Các tin khác