Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:49 29/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13

(từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Tọa đàm chào mừng 20-11

- Thao giảng trường: Cô Uyên

 

Các tin khác