Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 19:59 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Kiểm tra khảo sát K12

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         
         
         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác