Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:41 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

Tuần: 14 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

19/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

20/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Tư

21/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

22/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

23/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền thao giảng tiết 3 lớp 11b6

Thứ Bảy

24/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu 

 cô Dung, Cô Quỳnh Anh dự tổng kết kiến tập sư phạm
Các tin khác