Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:29 15/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

18/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

19/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

20/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

21/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

22/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

23/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác