Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:53 29/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

 

(từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2015)

 

 

 

- Dạy theo phân phối chương trình

 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

 

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

 

- Tập huấn tích hợp liên môn

 

 

 

Bảng phân công dạy thay thầy Thọ, Cô Phượng, Cô Quỳnh Anh đi tập huấn

 

 

 

Tuần

Thứ ngày

Tiết dạy/lớp

GV dạy thay

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

24/11

Tiết 5/12B2

Cô My

Dạy thay thầy Thọ

 

 

 

 

25/11

Tiết 2/ 12B

Cô My

Dạy thay thầy Thọ

Tiết 4/ 12B

Cô My

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 5/ 12B

Cô My

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 1/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 2/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

Tiết 4/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

Tiết 5/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

 

 

 

 

26/1

Tiết 1/12B

Cô My

Dạy thay cô Phượng

Tiết 1/12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 5/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 2/12B

Cô Hà

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 4/12B

Cô Hà

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 6/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

Tiết 7/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

Tiết 8/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

 

 

                                                                                           TTCM

 

 

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác