Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:53 29/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

 

(từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2015)

 

 

 

- Dạy theo phân phối chương trình

 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

 

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

 

- Tập huấn tích hợp liên môn

 

 

 

Bảng phân công dạy thay thầy Thọ, Cô Phượng, Cô Quỳnh Anh đi tập huấn

 

 

 

Tuần

Thứ ngày

Tiết dạy/lớp

GV dạy thay

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

24/11

Tiết 5/12B2

Cô My

Dạy thay thầy Thọ

 

 

 

 

25/11

Tiết 2/ 12B

Cô My

Dạy thay thầy Thọ

Tiết 4/ 12B

Cô My

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 5/ 12B

Cô My

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 1/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 2/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/ 12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

Tiết 4/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

Tiết 5/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Phượng

 

 

 

 

26/1

Tiết 1/12B

Cô My

Dạy thay cô Phượng

Tiết 1/12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 3/12B

Cô Dung

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 5/12B

Cô Uyên

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 2/12B

Cô Hà

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 4/12B

Cô Hà

Dạy thay cô Quỳnh Anh

Tiết 6/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

Tiết 7/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

Tiết 8/11B

Cô Hà

Dạy thay cô Phượng

 

 

                                                                                           TTCM

 

 

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác