Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:00 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 3/12/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, ngày 28/11

Tiết 8_11B5

Trần Thị Thu Hiền

Silic và hợp chất

 Trường

 

       

 

 

Các tin khác