Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:16 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Dạy bù cho kịp tiến độ chương trình.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác