Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:42 21/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

Tuần: 15 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 1/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

26/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

27/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thao giảng tổ. Tiết 3 lớp 11b9

Thứ Tư

28/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

29/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

30/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

1/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu  

Các tin khác