Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:43 21/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

25/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

26/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Uyên thao giảng cấp trường tiết 4 lớp 10B11

Thứ Tư

27/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

28/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hà, cô Anh nộp điểm SVKT cho thầy Dũng

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Cô Hà dạy thay thầy Thọ tiết 1,2

Thứ Sáu

29/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My dạy thay thầy Thọ tiết 2,3

Cô Anh dạy thay cô Phượng tiết 2, 3

Cô Dung dạy thay cô Phượng tiết 4, 5

Thứ Bảy

30/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác