Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:18 14/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15

(từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp HĐSP

- Ra đề cương ôn tập học kỳ I

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác