Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:01 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 3, ngày 06/12

Tiết 8_10B8

Võ thị Thùy Uyên

Phản ứng oxi hóa – khử

Tổ

Thứ 3, ngày 06/12

Tiết 9_11B2

Bùi Thị Thu Hà

Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

 Tổ

Thứ 6, ngày 09/12

Tiết 3_12B4

Hà Thị Phượng

Ăn Mòn Kim Loại

Tổ

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác