Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:17 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                  Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ chuyên môn.

- Dạy bù cho kịp tiến độ chương trình.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 6 – 15/12

Tiết 8 – 11B3

Hà Thị Phượng

Tiết 31.Công thức phân tử HCHC

Tổ

thứ 5 ngày 7/12/2017

tiết 03 - lop 12b7

Phan Các Quỳnh Anh

Tiết 30.Tính chát của kim loại

 

thứ 3 ngày 5/12

tiết 2 - lớp 12B3

Bùi Thị Thu Hà

tiết 29: tính chất hóa học của kim loại 

 

thứ ba 28/11/2017

tiết 6 -  lớp 11B7

 

Võ Thị Thùy Uyên

Tiết 25. Bài CACBON

 

 

                                               

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác