Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:45 02/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

Tuần: 16 (từ ngày 3/12/2018 đến ngày 9/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

26/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

3/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

4/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Uyên thao giảng tiết 3 lớp 10b4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

5/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Cô Hà thao giảng tiết 8 lớp 11b8

Thứ Sáu

6/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

7/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu  

 
Các tin khác