Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:28 01/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

2/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

3/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

4/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

5/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

6/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung tham gia sinh hoạt cụm tại trường THPT Đặng Trần Côn

Cô Q. Anh học lớp Đảng viên chính thức đến ngày 14/12

Cô Hà dạy thay cô Dung tiết 1.

Cô My dạy thay cô Dung tiết 2,3, 5

Cô Phượng dạy thay cô Anh tiết 3, 4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

7/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng thao giảng cấp trường tiết 2 lớp 10B8

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác