Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:07 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết hội đồng

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Thi chọn HSG K10,11

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác