Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:07 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết hội đồng

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Thi chọn HSG K10,11

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác