Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:07 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết hội đồng

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Thi chọn HSG K10,11

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác