Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:25 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 6­­ – 2/2

Tiết 2 – lớp 11B3

Hà Thị Phượng

Ankin

Trường

- Coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp trường khối 10; khối 11.                                                                                                       

                                                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                            Hà Thị Phượng

Các tin khác