Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:32 22/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

28/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

29/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

30/2019

HS thi chọn HSG

Cô Dung, cô Q.Anh chấm bài theo kế hoạch

HS thi chọn HSG

Cô Dung, cô Q.Anh chấm bài theo kế hoạch

Thứ Năm

31/1/2019

HS thi chọn HSG

Cô Dung, cô Q.Anh chấm bài theo kế hoạch

HS thi chọn HSG

Cô Dung, cô Q.Anh chấm bài theo kế hoạch

Thứ Sáu

1/2/2019

Sơ kết học kỳ 1

Nghỉ 

Thứ Bảy

2/2/2019

 
 
Các tin khác