Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:23 14/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16

(từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp tổ CM 

- Ôn tập học kỳ I

- Thao giảng tổ: Cô Phượng - thứ 3/tiết 3/8-12

                     Cô Uyên - thứ tư/tiết 10/9-12

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác