Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:23 14/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16

(từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp tổ CM 

- Ôn tập học kỳ I

- Thao giảng tổ: Cô Phượng - thứ 3/tiết 3/8-12

                     Cô Uyên - thứ tư/tiết 10/9-12

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác