Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:18 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Dạy bù cho kịp tiến độ chương trình.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                           Hà Thị Phượng

 

Các tin khác