Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:33 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

Tuần: 17 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

10/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

11/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

12/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

13/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

14/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

15/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu  

 
 
Các tin khác