Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:20 11/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

9/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Uyên dạy thay cô Anh tiết 2

Cô Dung dạy thay cô Anh tiết 4, 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

10/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My thao giảng cấp tổ tiết 1

Thứ Tư

11/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung thao giảng cấp tổ tiết 2 lớp 12B7

Cô Hiền dạy thay cô Anh tiết 2, 3

Cô Phượng dạy thay cô Anh tiết 4,5

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền thao giảng cấp tổ tiết 1

Cô Uyên thao giảng  cấp tổ tiết 5

Thứ Năm

12/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng thao giảng cấp tổ tiết 1

Cô Uyên dạy thay cô Anh tiết 2, 4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp hội đồng

Thứ Sáu

13/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay cô Anh tiết 1, 3, 4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

14/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác