Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:03 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ học kỳ I

- Chấm bài kiểm tra học kỳ I

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác