Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:32 25/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

Tuần: 18 (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

17/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

18/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay thầy Thọ

Tiết 2 cô Hà, tiết 4 cô Hiền

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

19/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

20/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay thầy Thọ tiết 4 (cô My)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

21/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Kiểm tra học kỳ 1

Thứ Bảy

22/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Kiểm tra học kỳ 1

 
 
 
Các tin khác