Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:21 11/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

16/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Q Anh thao giảng cấp Tổ, tiết 2

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

17/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

18/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

19/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

20/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

21/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác