Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:35 30/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18

(từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hoàn thành các cột điểm

-Thi học kỳ 

-Chấm bài KT HK I

- Họp tổ chuyên môn

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác