Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:03 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

-  Họp tổ CM

- Hoàn thành điểm học kỳ I

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác