Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:20 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                    Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra học kỳ I.

- Chấm bài kiểm tra học kỳ I

- Sinh hoạt công đoàn: Chia tay thầy giáo về nghỉ hưu theo chế độ.                                                                                                       

                                                                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                           Hà Thị Phượng

Các tin khác